Thereses digitale klasserom

-Nettsteder brukt i mitt digitale klasserom-

Archive for januar 2011

Essay Map

leave a comment »

Essay Map er et genialt, lite hjelpemiddelfra ReadWriteThink sine nettsider –  for elever som sliter med å strukturere tekstene sine. Kort fortalt er dette en nettside basert på teorien on «The 5 Paragraph Essay» der teksten deles inn i introduction, body og conclusion – eller introduksjon, hoveddel og konklusjon. I introduksjonsdelen skriver elevene inn sitt topic question eller sitt essay question og forklarer kort hva essayets tema er. Hoveddelen består av ikke mer enn tre deler, og hver av disse delene kan deretter deles inn i ikke mer enn tre deler hver. Her rangerer elevene sine tre hovedpunkter, og deler dem inn i eventuelle underpunkter. Til slutt kommer konklusjonen, der elevene oppsummerer hva de har funnet ut, og eventuelt besvarer the topic question. Essaykartet kan deretter skrives ut og gir elevene en mer visuell oversikt over hva de skal ha med i essayet.

Jeg har ofte gitt elevene et tomt Essay Map og insistert på at de skal fylle ut dette før de  det hele tatt begynner å skrive noe som helst på essayet. Det tvinger dem til å mentalt organisere teksten før de begynner å skrive, og det fører, forhåpentligvis, til at elevene ikke kopierer tekst fra andre kilder, men produserer egne tekster ut ifra egne topic questions. Samtidig er det en nyttig oversikt når jeg underveis i skriveprosessen diskuterer essayene med elevene – og etter å ha jobbet med det et par ganger begynner faktisk elevene å etterspørre Essay Map når de skal forberede nye essay, fordi de synes det er et nyttig verktøy. Bedre anbefaling kan en vel knapt få.

En siste advarsel: Det er ikke mulig å lagre Essay Map digitalt – det må skrives ut umiddelbart! Derfor er det kanskje like greit å gi det til elevene på ark, slik at de ikke gjør jobben forgjeves.

Et tomt Essay Map

Reklamer

Written by Therese Holm

30/01/2011 at 22:28

Publisert i Nettsted, engelsk

Chatzy

leave a comment »

Når 30 elever sitter foran hver som pc-skjerm, kan det være vanskelig å få dem til å samarbeide. Det positive er jo at hver elev kan løse oppgaver i sitt eget tempo. Det negative kan være at en går glipp av opplevelsen av å løse noe i fellesskap eller å lære av hverandre. Løsningen på dette kan være å introdusere dem for noe de allerede kjenner – et chatterom.

De fleste elever har vært borte i chat, enten på Facebook, Msn, Skype eller liknende sosiale plattformer. Noen elever sier også at de har en egen facebookside for klassen, og at de hjelper hverandre med leksene ved å delta i chatten på denne siden. For mange elever er e-post for lengst utdatert – det tar for lang tid fra de sender meldingen til de får svar. Chat, derimot, er umiddelbart og en får svar med en gang. Men chatterommene til Facebook, Skype og liknende krever at elevene er medlem av nettstedet – og elevene forbinder ofte disse nettstedene med fritid og ikke med skolearbeid.

Heldigvis finnes det andre chatte-nettsteder som for eksempel Chatzy. På Chatzy trenger en ikke være medlem, hvem som helst kan opprette et chatterom og invitere folk til å gå inn i chatterommet. Når du oppretter et chatterom kan du enten skrive inn e-post-adressene til folk du vil invitere inn i rommet, eller du kan bare skrive inn din egen e-post-adresse, og deretter kopiere URL’en du får og legge den på It’s Learning, for eksempel. Elevene kan deretter gå inn i chatterommet og jobbe sammen der.

Hva skal så elevene chatte sammen om? For å forsikre seg om at de faktisk jobber med faget og ikke bare prater om alt annet, lønner det seg å gi dem konkrete oppgaver som de skal løse. For eksempel:

– Oversette tekster fra norsk til målspråket, eller omvendt. Her kan elevene komme med forslag og korrigere hverandre underveis.

– Lage en konkurranse der elevene (eventuelt i par eller grupper) skal finne konkret informasjon på internett. (For eksempel hovedstaden i Venezuela, hva betyr et spansk uttrykk, hvor ligger Prado-museet, hvor gammel er Penélope Cruz… ) Når én oppgave er løst (vinneren er den som først chatter riktig svar!) skriver læreren neste oppgave i chat’en.

– Chatterommet kan være åpent under hele timen mens elevene jobber med andre, individuelle, nettbaserte oppgaver, og de som lurer på noe (vokabular, verbbøyinger, grammatikk) kan spørre i chatterommet før de spør læreren. Selve chatterommet kan man for eksempel vise på lerretet via prosjektoren – slik at elevene ser når noen legger inn spørsmål. Dermed kan alle hjelpe alle, men uten at en behøver forstyrre noen ved å rope ut spørsmål på tvers av klasserommet.

– Få elevene til å opprette små chatterom på 3-4 elever, gi dem i oppgave å skrive en dialog fra en restaurant, hotellbestilling, kjøp av togbilletter eller liknende, og sørg for at læreren har tilgang til alle chatterommene. Elevene kan først diskutere hva de skal si, og deretter «framføre» dialogen. Læreren kan deretter eventuelt kopiere dialogen over i et word-dokument og ha dokumentert «framføringen».

Hva er så vitsen med å be elevene chatte? Kan de ikke bare jobbe sammen uten pc’ene? Joda, de kan det. Men når de chatter dokumenterer de også deltakelse og forståelse, siden navnet på eleven kommer opp når de «sier» noe. En del elever som ikke nødvendigvis bidrar aktivt muntlig i timene, synes det er enklere å skrive svarene. Dessuten kan læreren på slutten av økta kopiere hele chat’en over i et word-dokument og deretter slette chatterommet – men likevel ha dokumentasjon på hva elevene har gjort i timen.  Og det ville ikke overraske meg om en del av elevene mine vanligvis bruker chatten mens jeg står og underviser uansett – så da er det like greit å bruke denne type chatterom til noe nyttig! Skulle læreren være syk en dag (men ikke så syk at hun ikke kan sitte foran en pc), er det jo forøvrig også mulig å be elevene logge seg inn på chatzy og stille eventuelle spørsmål til det de skal jobbe med direkte til læreren der, som JennyLu forteller om i dette blogginnlegget.

Bare så det er nevnt – Chatzy er ikke det eneste chatteprogrammet som kan brukes, for eksempel Google Talk og Meebo har også greie alternativer. For ikke å nevne Twitter.

Written by Therese Holm

30/01/2011 at 20:44

Simple English Wikipedia

leave a comment »

Hvilke nettsider er det elevene først og fremst bruker når de skal finne informasjon til oppgaver eller presentasjoner på nettet? Veldig ofte er det Google først og deretter Wikipedia. Jeg har ikke noe problem med Wikipedia per se  – jeg anser det som et oppslagsverk på linje med andre. Men, og det er et stort men – elever som søker etter informasjon for eksempel om den amerikanske revolusjonen vil se at på den engelske wikipedia er denne artikkelen veldig lang og kronglete, med masse detaljer og en del bruk av ord de ikke forstår. Det elevene da ofte gjør er å gå videre til den norske wikipedia og lese en like lang artikkel der, uten egentlig å få med seg hovedlinjene i det de leser. Og så ender de med å kopiere et eller annet, og å bli tatt for plagiat.

Løsningen? Vel, en av løsningene for engelsk er å be elevene søke i Simple English Wikipedia først. Denne Wikipedia-varianten er laget for folk som ikke har engelsk som førstespråk og her brukes det enklere ord og grammatikk enn i den vanlige engelske Wikipedia’en. Dessuten er artiklene generelt kortere, mens de likevel oftest inneholder den informasjonen elevene er ute etter. Og hvis de mot formodning ikke gjør det, så er det jo bare å søke i English Wikipedia i tillegg. Men det kan ofte være lurt å starte med Simple English-versjonen, for å i det minste få en oversikt over emnet.

Written by Therese Holm

30/01/2011 at 00:46

Publisert i Nettsted, engelsk

Teachers TV

leave a comment »

Teachers TV logo

Teachers TV er en nettside med videoer som er ment både for lærere, lærerstudenter og elever. Videoene er nok hovedsaklig siktet inn mot Storbritannia, og dessverre får en ikke tilgang til alle med norsk IP-adresse – men samtidig er det nok av tilgjengelige videoer å velge i.

Videoene på nettsiden er delt inn i ulike kategorier som fag, nivå, rolle og «whole school». Under «fag» kan en søke etter videoer innenfor ulike fag som engelsk, geografi, matte, historie, naturfag etc. Under «nivå» er videoene sortert etter elevenes alder, og under «rolle'» finnes videoer for og om lærere, assistenter, fagledere og liknende. Noen av videoene i denne kategorien viser lærere som har forsøkt ut ulike undervisningsopplegg i klasserommet, og disse kan være til inspirasjon for lærere som leter etter ideer eller undervisningsmetoder. Et eksempel på dette er videoen «Points mean prizes» der en følger spansklæreren Mirella Jerez-Rios, vinner av Teaching Award for outstanding new secondary teacher på en veldig energisk dag på jobben. Det finnes dessuten mange flere videoer om MFL – Modern Foreign Languages, både fransk og tysk.

Siden lærervurdering er noe som er enda mer aktuelt i Storbritannia enn i Norge, fokuserer også en del av videoene på hvordan en lærer som blir vurdert kan gå fra å være «good» til å bli «outstanding». From Good to Outstanding-serien ser på hvordan lærerne underviser, og hvordan de kan forbedre undervisningen sin – ofte ved hjelp av bare små forandringer.

En del av videoene fokuserer dessuten på skolehverdagen generelt – for eksempel på de små tinga som til sammen tar opp mye tid fra undervisning og fra for- og etterarbeidet. I noen videoer snakker lærere sammen om hva de gjør for å effektivisere arbeidsdagen, eller hva de gjør for å være mer kreative på jobb – det er fint mulig å hente noen ideer fra disse 15-minutts-videoene.  

Det er også mulig å bruke noen av videoene fra fag-kategorien i undervisningen i Norge. Jeg har for eksempel brukt videoene fra Brit Camp-serien for å diskutere temaet «Being British» med elever. Serien går ut på at en gruppe britiske ungdommer sendes på en slags Summer Camp for å finne ut hva det egentlig er å være britisk. I utgangspunktet har ungdommene selvsagt en del ideer og fordommer som de diskuterer, men etter hvert som de blir kjent med hverandre, finner de ut at det ikke alltid er like enkelt å definere hva det er å være britisk.

Teachers TV er i det store og hele et artig sted å starte, enten du leter etter videoer om språkundervisning, eller om du leter etter videoer til å bruke i undervisninga. En del av de såkalte Classroom Resources får en dog ikke tilgang til fra Norge, dessverre!

Written by Therese Holm

29/01/2011 at 23:36

Spanish. Language & Culture

leave a comment »

"The Spanish Lady"

nettsidene til Colby finnes det en rekke oppgaver innenfor spansk grammatikk som er selvrettende og som dekker mange ulike emner. Den som står bak grammatikkoppgavene er professor Barbara Kuzcun Nelson som underviser i spansk på Colby (les mer om henne her).  Det finnes oppgaver innenfor de fleste spanske verbtider i tillegg til andre emner som spørreord, tall, tidsuttrykk, por/para, direkte objektspronomen, indirekte objektspronomen,  adjektivbøying, hvis-setninger, forskjellen på verbene saber og conocer, med mer.

Det som er spesielt bra med enkelte av oppgavene, som for eksempel oppgavene som handler om forskjellen mellom imperfecto og indefinido, er at de ikke bare retter seg selv, men forteller også eleven hvorfor det skal være indefinido i stedet for imperfecto, og omvendt. På en del andre nettsider få elevene bare vite om svaret de gir er rett eller galt, og det fører ikke nødvendigvis til at de forstår hvorfor det skal være den ene eller den andre verbtida.

Spanish Language & Culture nettsidene har også en del «moduler» der elevene kan jobbe med ulike grammatiske oppgaver til forskjellige tema. Som regel består en modul av en tekst (og ofte en lydfil eller en videofil til teksten) og påfølgende oppgaver til noe av grammatikken en finner i teksten. Disse oppgavene er ikke bare laget for grammatikkens del, men for at elever skal lære noe om kultur i spansktalende land, ifølge den tidligere nevnte artikkelen med Nelson. Modulene tar opp emner som gatebarn i Colombia, San Fermín-festen, De Dødes Dag og Ecuador – og i tillegg finnes det er par moduler med sanger og dikt.

Fordelen med denne sida er altså at den dekker mange grammatiske emner som elevene ofte trenger å jobbe med flere ganger, den er selvrettende og den er enkel å forstå. Et ekstra pluss er det også at den i noen øvelser ikke bare forteller om svaret er rett eller galt, men også gir den grammatiske forklaringen bak. Denne nettsida dreier seg bare om spansk grammatikk, men det er mye mulig at Colby også har nettsteder for andre fremmedspråk.

Written by Therese Holm

29/01/2011 at 22:16

Xtranormal

leave a comment »

Noen timer krever minimalt med forberedelse men fører til at elevene jobber hele timen gjennom, at de ler og faktisk ser ut til å kose seg. En sånn time hadde jeg da jeg på forhånd hadde laget en liten film til elevene i gratisprogrammet Xtranormal som er et tekst-til-film-basert program. I filmen forklarte George Bush og Barack Obama elevene at de egentlig skulle ha vært og besøkt en barneskoleklasse i Ohio og fortalt dem om det amerikanske politiske systemet, men at de dessverre ikke hadde tid. Så om elevene kunne lage en liten film i stedet, der de forklarte hvordan dette fungerte? Elevene kunne. Selv om ingen hadde brukt programmet før, tok det ikke lang tid å skjønne hvordan det fungerer. Min film finner du her: http://www.xtranormal.com/watch/8015867

Noen av figurene i Xtranormal

Konseptet i Xtranormal er enkelt. En velger en «scene» og en eller to personer som skal snakke. Deretter skriver en inn hva de to personene / figurene skal si, hvilke bevegelser de skal gjøre underveis og hvilket kamera de skal se i. En kan også legge til lydeffekter og musikk, i begrenset grad. Deretter kan en se en forhåndsvisning av filmen og notere ned hvilke eventuelle forbedringer som må gjøres. Når filmen er lagret ligger den åpen på nettet slik at alle kan se den. I løpet av en 90-minutters økt klarte alle elevene å lage en film som forklarte hvordan det amerikanske politiske systemet fungerer, de fikk repetert emnet amerikansk politikk og de fikk økt sin digitale kompetanse bittelitt. Hva jeg gjorde? Jeg gikk stort sett rundt og så på dem, veiledet litt her og der men koste meg for det meste med synet av elever som jobbet i vei uten at jeg trengte verken å mase på dem eller oppmuntre dem.

Xtranormal eksisterer foreløpig bare med engelsk tale, der en kan velge mellom ulike aksenter og om en vil ha en mannestemme eller en kvinnestemme. Siden stemmen bare leser teksten og ergo ikke tenker selv, er en avhengig av å skrive helt korrekt engelsk, samt at interjeksjoner av typen «Oh» og «Yay!» ikke alltid høres ut som en har tenkt seg. Men likevel – Xtranormal er rask å lære seg, rask å bruke og lager filmer på ett bestemt emne som er betraktelig mer interessante enn det er å skrive et sammendrag av det samme emnet.

Written by Therese Holm

17/01/2011 at 19:59

Publisert i Nettsted, engelsk

Digital dialects

leave a comment »

En av matoppgavene til Digital dialects

Digital dialects er en nettside som har en del enkle vokabular-øvelser for nybegynnere på intet mindre enn seksti språk, deriblant hebraisk, farsi, swahili, malay og baskisk – i tillegg til de mer «vanlige» fremmedspråkene. Øvelsene ledsages av bilder og hjelpetekst på engelsk, og passer best for nybegynnere som for eksempel skal lære seg tallene, ord om mat, ord om klær, tid, måneder og liknende. Øvelsene er selvrettende og selvforklarende og foregår som oftest i to deler – en innlæringsfase, der eleven ser bilder av ulike ting og hører ordene uttalt ved hjeklp av en lydfil, og en testfase, der eleven tester seg selv for å se om hun har lært de nye ordene. Siden egner seg, som antydet, best for nybegynnere – eventuelt for elever som vil repetere for eksempel tidsuttrykk, tall og måneder, for å nevne noe.

Digital dialect har seksti ulike språk på menyen

Written by Therese Holm

17/01/2011 at 19:24