Thereses digitale klasserom

-Nettsteder brukt i mitt digitale klasserom-

Archive for april 2016

El tiempo – infografía y tareas

leave a comment »

En anbefaling til fra nettsida til Profe de ELE for de som skal ha om været på spansk. Der fant jeg nemlig en smart infografikk (hva heter dét på norsk, da?) med bilder og vokabular, samt selvrettende oppgaver nederst på sida. En liten gavepakke, altså. Ordene står på spansk og er ikke oversatt til noe annet språk, så en må tolke de ulike ikonene korrekt for å løse oppgavene etterpå. Bildet viser bare et lite utsnitt av hele infografikken, klikk her for å gå til sida og se hele, samt prøve ut de selvrettende oppgavene.

 

Reklamer

Written by Therese Holm

17/04/2016 at 00:02

Tisuby – Mi otra mitad

leave a comment »

På bloggen Profe de ELE (som forøvrig har mye artig spanskmateriale) kom jeg over denne søte sangen, Mi otra mitad av den venezuelanske artisten Tisuby, komplett med en lytteoppgave til sangteksten. Sangen kan tolkes som en kjærlighetssang eller som en hyllest til hunden hennes, som har en framtredende rolle i videoen. For å gå til sangen med utfyllingsoppgave, gå hit. Vil du bare se videoen og høre sangen, klikk på Youtube-videoen under.

 

Written by Therese Holm

14/04/2016 at 00:04

Lingolía – spansk grammatikk

leave a comment »

lingolia2Et av problemene jeg har med nettsider som tar for seg spansk grammatikk er at de av og til bruker andre navn på verbtidene enn det elevene er vant til fra boka. På sida Lingolía, derimot, er navna på verbtider omtrent de samme som de som brukes i Vidas og Vamos-bøkene, og takk og lov for det. Selve nettsida er ganske omfattende og har også mange oppgaver med vokabular-bygging, adjektiv og preposisjoner, men jeg har vært mest interessert i de sidene om angår verb.

Det jeg liker på Lingolía er at alle verbtidene er presentert med eksempler og tabeller med oversikt over bøyinger av regelrette OG uregelrette verb, og at det i tillegg er en selvrettende oppgave nederst på siden. Jeg sender ofte elevene til nettsider som Conjuguemos eller LanguagesOnline for å bøye verb, men det er fint med litt varisjon. Dessuten har Lingolía oversikt over verbtider som sammensatt futurum (IR + a + verb i infinitiv) – noe læreboka egentlig ikke har, og gerundium.

lingolia.JPG

Eksempel fra nettsida Lingolía

De verbtidene jeg har hatt behov for med mine klasser, som er forklart – og som har selvrettende oppgaver – på sida er følgende:

 

Presens

Gerundium

Presens perfektum

Indefinido

Imperfecto

Preteritum perfektum (tidligere pluskvamperfektum)

Sammensatt futurum (futuro próximo)

Enkel futurum (futuro simple)

Preteritum futurum (condicional simple, tidligere kondisjonalis)

Preteritum futurum perfektum (condicional compuesto, tidligere 2. kondisjonalis)

Kan jeg forøvrig få legge til at de nye navna på verbtider, som de to sistnevnte over her, på ingen måte har gjort det enklere å undervise i spansk!

Én ulempe med nettsida er selvsagt at all forklaring er på spansk. Det gjør at det ikke er like lett for elever på lavere nivå å forstå dem, men de har likevel nytte av oversiktene over eksemplene på bøyinger. Noen av elevene mine har rett og slett tatt en skjermdump av de ulike tabellene og satt dem inn i et word-dokument, for å ha en oversikt over ulike verbtider og -former.

Nettsida Lingolía har ikke bare grammatikk på spansk, de har også sider for engelsk og tysk grammatikk. Problemet er bare at alle forklaringene er på spansk, siden nettsida er spansk – men det som KAN brukes fra engelsk og tysk er selvsagt de selvrettende oppgaver som kommer nederst på hver side, etter forklaringene. De engelske grammatikkoppgavene er litt for enkle for mine samfunnsfaglig engelsk elever, men hadde jeg undervist på fellesfaget (VG1) kunne disse sidene definitivt også vært aktuelle.

For å oppsummere – Klikk her for å gå til de spanske Lingolía-sidene, klikk her for de engelske og klikk her for de tyske sidene.

 

Written by Therese Holm

13/04/2016 at 00:01

SierraPambley – PPT’er på spansk

leave a comment »

De fleste lærere har vel på et eller annet tidspunkt lagt igjen timer av sitt liv i forsøket på å lage en nyttig Power Point for å undervise et eller annet tema, sette sammen ord og bilder for å gjøre det hele interessant … På nettsida til SierraPambley finner du en slags snarvei til dette, hvis det er en spanskundervisningsrettet Power Point du er ute etter. Organisert etter nivå og tema finner du her profesjonelt utseende Power Point’er til en rekke temaer. En trenger jo ikke å vise elevene alle 112 sidene i PPT’en om mat, !A comer!, men kanskje en kan se på deler av den, eller la elevene se på den på sin pc og skrive ned ord de tror de kan få bruk for. Ordene står på spansk på denne PPT’en, uten oversettelse, men med bilder som forklarer ordene.

I andre PPT’er, som den om  los pasados en español, kommer noen forklaringer på spansk – blant annet på når en bruker presens perfektum, indefinido og imperfecto på spansk. Det blir kanskje litt for komplisert for elever på laveste nivå, men burde fungere bra for de på litt høyere nivå. Power Point’ene dekker, som sagt, ulike emner, fra hvordan en uttrykker fortid på spansk, via «yrker» til «en samtale med legen«. Måla for hva en skal lære i hver «unidad» er oppført først i PPT’en.

enigPå det mer avanserte nivået står av og til instruksjonene på spansk – som i denne PPT’en om hvordan en binder sammen setninger på spansk, ellers uttrykkes forklaringene gjennom en form for infographics, som i denne om å uttrykke om en er enig eller uenig i  noe (se eksempel til venstre).

For å teste ut de ulike PPT’ene gå til denne siden for de enkleste nivåene, og denne siden for de mer avanserte.

Written by Therese Holm

11/04/2016 at 00:03

Online Sprog – undervisningsmateriale

with 2 comments

Bare en liten anbefaling om en side jeg kom over i dag – Online Sprog, en dansk side som har samlet eget materiale og lenker til andre nettsider om ulike emner innen spansk. Det dreier seg mye om lister over ord/uttrykk knyttet til spesifikke emner (På flyplassen, Gjøre innkjøp, I drosje), men siden har også enkelte infographics som er ganske smarte (med dansk oversettelse, men det bør vel norske elever forstå), lenker til sider med podcasts, læreverk med spansk som målspråk (og som regel engelsk som undervisningsspråk), selvrettende oppgaver – med mere. Jeg har ikke rukket å få full oversikt over siden ennå, siden den er ganske omfattende, men den er absolutt verdt et stopp eller flere. Online Sprog, altså. Og sidene de lenker til er altså gratis, i tilfelle det var tvil om det.

Written by Therese Holm

10/04/2016 at 22:29

Quizlet Live

leave a comment »

På fagforum i går ble jeg minnet om at jeg ikke har nevnt den nye funksjonen i Quizlet, nemlig Quizlet Live. I stedet for at elevene skal konkurrere mot seg selv om å lære vokabular, kan de nå konkurrere sammen – i tilfeldig sammensatte grupper. Det fungerer slik:

Velg et sett med ord du allerede har laget. Du trenger et med minst 12 ord, da det er 12 ord i hvert spill.

quizletliveØverst på arbeidslinjen finner du nå en lilla «knapp» der det står «Live». Klikk på denne. På den neste siden klikker du på «Create Game». Du får da opp en side som du viser på prosjektor til elevene. Den har en innloggingskode som elevene taster inn etter å ha gått til quizlet.com/live.Når alle elevene er logget inn, klikker du på knappen for å starte spillet.

På elevenes skjerm nå får de opp et bilde av et dyr og navnet på medelever de er i gruppe med. De må bevege seg rundt i klasserommet, finne de andre gruppemedlemmene og sette seg sammen, med hver sin pc.

Når elevene har organisert seg, starter læreren spillet. Hver elev får nå opp fire ord på sin skjerm, og ett ord kommer opp øverst på skjermen. Elevene må deretter diskutere hva den riktige oversettelsen er, og den som har det riktige ordet på skjermen klikker på det. Det er totalt 12 ord i settet og gruppa som først får 12 rette vinner spillet. På lærerens prosjektor kan elevene se hvordan gruppa ligger an underveis. OBS: Svarer elevene feil underveis, mister de alle poenga de har opparbeida og rykker tilbake til start!

Spillet tvinger elever som kanskje ikke naturlig ville søkt sammen til å jobbe sammen som et lag, hvilket jo alltid er en god idé. Spillet minner om Kahoot, som elevene antakeligvis allerede er kjent med – men tvinger, som sagt, fram et samarbeid. Etter at spillet er over får læreren en oversikt over hvilke ord elevene oftest svarer feil på, altså de orda som en kanskje må øve mer på. Alt i alt en morsom utvikling med Quizlet, spesielt kjekt for de av oss som allerede har noen sett med ord liggende – i tillegg har jo utallige andre lærere laget ordlister som en kan «låne» ved å søke etter læreboknavn eller tema. Definitivt noe jeg kommer til å bruke i klasserommet igjen. Quizlet.com, altså. se eventuelt sida https://quizlet.com/features/live for mer utførlig informasjon om Quizlet Live, inkludert en video.

zab9w-o

 

Written by Therese Holm

06/04/2016 at 19:45