Thereses digitale klasserom

-Nettsteder brukt i mitt digitale klasserom-

Eksamensforberedelser samfunnsfaglig engelsk

with 3 comments

385279_435645886509459_2136563925_n

Oppdatert 18.05.2016
Oppdatert 13.05.2016

Advarsel: Dette skulle bare være et raskt innlegg om eksamensforberedelser. Det ble litt mer enn det.

I år kan jeg få opp elever både i skriftlig spansk nivå 1 og samfunnsfaglig engelsk – og jeg antar jeg får opp elever i begge fag. Elevene får vite om de kommer opp fredag 13. mai og ei uke seinere (med fridagene 16. og 17. mai innimellom) er det eksamen, gitt. Derfor har jeg forsøkt å samle en del nyttige lenker som elevene kan enten se gjennom på forhånd eller ha med seg på eksamen (de må eventuelt laste ned og lagre, for Vestfold fylkeskommune har bare tillatt tilgang til ytterst få internettkilder på eksamen).

Bare for å ta det først: Studienett har flere bra sider med eksamenstips. Men du må betale for dem. Her er noen gratisforslag.

Forberedelser

NDLA har flere ok sider beregna på engelsk generelt og på programfaga. For en oversikt over ulike tipssider delt inn etter de ulike engelsk-variantene, kan du starte her. Access har en side de kaller Toolbox, der du blant annet finner et dokument kalt Answering Exam Tasks 2015, som inneholder mange gode råd. NDLA har også et massivt dokument liggende som en pdf-fil her. Der ligger alt fagstoffet fra sida om samfunnsfaglig engelsk på NDLA, og det skal, etter sigende og siden det er en pdf-fil, være mulig å laste ned og bruke på eksamen.

Det skader ikke å repetere kildebruk og hvordan man siterer kilder i en tekst. Denne sida forklarer Harvard-standarden og Chicago-standarden på en enkel måte. Jeg er mest fan av førstnevnte, men det er jo valgfritt. Access har en artikkel om dette også, den er relativt lang, men grundig.

De ulike delene

udir.no sine sider kan du se tidligere eksamensoppgaver og du kan lese eksamensveiledningen for faget. I denne står det at «Oppgavesettene vil bestå av to oppgaver ‘Task 1’ og ‘Task 2’.[…]. ‘Task 1’ består av en eller to kortsvarsoppgaver. Oppgavene skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i å produsere korte og konsise tekster om ulike emner som er tilpasset en gitt kommunikasjonssituasjon. Oppgavene fokuserer på kompetansemålene i Språk og språklæring, men vil også kunne prøve andre kompetansemål i læreplanen for faget. Task 2 er en langsvarsoppgave. Eleven skal kunne velge å skrive om ett av flere alternativ. Oppgavene inneholder ofte sitater, tallmateriale eller bilder som eleven skal bruke som utgangspunkt eller kommentere. Å overse disse viser lav kompetanse.»

Med andre ord: Det er to deler – kortsvar og langsvar. Det lønner seg å svare på det oppgaven ber om i begge og å bruke vedleggene aktivt der oppgaven ber om det.

Kortsvarsoppgavene

De siste års eksamener har ofte først hatt én oppgave som går direkte på språkbruk – beskrive retoriske virkemidler i en tekst, det som i oppgaven kalles «language features and literary devices». De fleste tekstbøker har et kapittel om dette bakerst i boka, men noen nettsier er også nyttige. Gamle Access sine Glossary to Literary Terms forklarer en del ord og uttrykk for språk- og litterær analyse. Nye Access sine sider har noe de kaller Text Analysis Course som dekker en del emner innenfor emnet også. New Reflection sine sider om Language Work er ikke briljante, men fordelen er at oppgavene er selvrettende, så elevene kan jobbe med dem på egen hånd. Selv har jeg ofte brukt en oversikt over retoriske virkemidler som jeg har laget selv, basert på det jeg driver med på IB, men forenkla noe siden engelskfaget på IB går enda dypere inn i retorikkens verden. Dette dokumentet kan du se her: Rhetorical devices – tasks

Den neste oppgaven i settet har i de siste åra ofte gått ut på at elevene skal kommentere et emne innenfor pensum ved hjelp av ett eller flere visuelle hjelpemidler som political tegneserie (V2015) og propagandaplakater (H2015). Ett år gikk oppgaven  ut på å skrive en kort tekst om et emne uten visuelle stimuli (rangere presidenter etter hvor betydningsfulle de er (H2014)), et annet år ble elevene bedt om å bruke et dikt og et maleri for å skrive om et historisk emne (V2014). Det er vanskeligere å forutse denne oppgaven, tydeligvis, siden den vakler mellom dagsaktuelle tema (Skottlands folkeavstemning, sosiale forhold i Storbritannia) og mer historiske tema (WWII, Amerikanske presidenter/historie). Det viktige er uansett å fokusere på følgende: Dette er en kortsvarsoppgave. Svar kort. Og hva du enn gjør, ikke skriv av læreboka, selv om du finner emnet nevnt der! Det kan lønne seg å ha en oversikt over sosiale og økonomiske forhold / «current events» i Storbritannia og USA samt en generell oversikt over britisk og amerikansk historie for å besvare denne oppgaven bra.

Langsvarsoppgaven

essay-mapDel to er altså langsvarsoppgaven, der elevene velger en av fire oppgaver og skriver et essay. Eller, jeg skriver essay, men selve sjangeren denne teksten skal skrives i er mer underforstått enn direkte uttrykt. Når en ser på oppgaveformuleringene de siste fire åra, er det dog enkelte ord som går igjen: Discuss, compare, explain, describe og comment. Av disse er «discuss» brukt oftest, noe som tyder på at det forventes at elevene skriver et slags «analytical essay»eller «expository essay». Denne nettsida har en ok oversikt over denne typen essay, som jo er et klassisk 5-paragraph essay. Denne sida forteller deg alt du trenger å vite om å skrive et 5-paragraph essay, basert på hamburger-modellen. Skal du skrive et argumentative essay (hva heter det på norsk?), har denne sida en del retningslinjer og noen oppgaver elevene kan jobbe med. Jeg er også litt begeistra for The Essay Map sida til ReadWriteThink.

Tema?

Det er umulig å gjette helt presist hva temaene som dukker opp på eksamen vil være, men det er mulig å anta et par ting. På udir.no sine sider kan du se tidligere eksamensoppgaver og du kan lese eksamensveiledningen for faget. I sistnevnte står det tydelig at «Oppmerksomheten er […] rettet mot språk- og tekstanalyse, historisk utvikling og samfunnsfaglige, sosiale og økonomiske forhold i USA, Storbritannia og andre engelskspråklige land.» Der har du altså temaene, kort fortalt. Samtidig dukker det jo ofte opp tema som har en eller annen form for aktualitet. De siste åra har det vært tema som «vote-swapping in the UK», devolution, valg i Storbritannia, mid-term election i USA, rasespørsmålet i USA, Nord-Irland konflikten, UKIP og Snowden-saken, for å nevne noen. I tillegg har det innimellom dukket opp oppgaver knyttet til sangtekster og film/litteratur elevene skal ha lest. Hva kan en gjette på i år? Her er noen forslag. Ta dem med en stor klype salt.

A) Obama / Primaries in the USA
barack_obama_at_las_vegas_presidential_forumObama er i ferd med å avslutte sin andre runde som president, så det ville være å forvente at det dukka opp spørsmål om hans åtte år som president. Men den oppgaven ble gitt høsten 2014, så det ville overraske meg om den kom igjen. Hvis Obama skal med så kanskje det blir en oppgave der en skal se på hvilke sosiale og økonomiske forhold i USA som kan ha noe å si for utfallet av the primaries? Eventuelt hvilke kampsaker som kan avgjøre presidentkandidatnominasjonsvalget? Eller en oppgave om hvorvidt det amerikanske systemet for å velge en presidentkandidat er demokratisk (med tanke på delegater, superdelegater og liknende? Access har en oversiktlig artikkel om The Primaries som kan anbefales, i så fall. CappelenDamms Magazine har en artikkel om the National Conventions her. New York Times har en ok artikkel om hva de ulike presidentkandidatene mener om saker som har vært diskutert i valgkampen. I Side With-sida har en oversikt over mange av valgkampens aktuelle temaene og hvem som mener hva. Og for å mimre, her er en artikkel om Obamas valgseier i 2012.

B) Brexit
brexitStorbritannias avstemning om hvorvidt de skal forbli medlem av EU er et relativt innlysende tema for eksamen, kanskje FOR innlysende? Dessuten ble folkeavstemninga offisielt annonsert i februar 2016, og det er godt mulig at eksamensoppgavene var ferdigredigert da. Uansett – Parliament.uk har en upartisk framstilling av EU avstemninga. Access har også her en grei artikkel om temaet, BBC har også en artikkel som forklarer situasjonen tydelig og punktvis. Financial Times sin artikkel oppsummerer også Brexit punktvis med litt mer fokus på hva det har å si for britisk økonomi. Og denne artikkelen fra BBC beskriver hvorfor USA er bekymret for Brexit. NRK Urix har dessuten laget en kort 5-minutters Brexit-video-guide og har en artikkel på norsk her.

C) The Easter Rising Centennial 
mi-gpo-ruins-1916-easter-risingDet er 100 år siden Easter Rising i Dublin, så det ville jo forsåvidt være logisk at dette var inkludert som et tema på eksamen. Men en oppgave om Nord-Irland dukka opp høsten 2014, så hvis dette temaet kommer, så får det kanskje en annen vinkel. Temaet er jo uansett fortsatt aktuelt, noe artikler om Easter Rising er følgende: Denne fra History Channel har en grei oversikt over det som skjedde, denne fra The Economist forklarer hvorfor Easter Rising fortsatt er viktig, og denne artikkelen fra The Independent beskriver dagens situasjon i Belfast,

D) Migrasjon
may_day_immigration_march_la37Dette temaet har ikke vært brukt i eksamensoppgaver på en stund, såvidt jeg kan se, og gitt dagens situasjon ville det ikke overraske meg om det dukker opp i et eller annet format. For en oversikt over immigrasjon til Europa har  BBC en oversikt med diverse statistikk, Council of Foreign Relations har en veldig utfyllende side som besvarer mange spørsmål vedrørende migrasjon til Europa. The Migration Observatory inneholder mange fakta om migrasjon til the UK og NDLA har en side om post-war immigration to the UK. De fleste lærebøkene har vel utførlige oversikter over innvandring til USA – her er et par tips i tillegg: Time har en artikkel om utviklingen av mexicansk migrasjon til USA gjennom tidene, Edu Hstry sin oversikt over migrasjon til USA gjennom århundrene er veldig omfattende, men interessant.

E) Black history
ellabakerCivil Rights Act ble vedtatt i 1964, altså 52 år siden, og ble også brukt som et av temaene ved eksamen høsten 2015. Likevel, det kan virke som om det er et tema i tiden, så jeg tar med et par artikkelanbefalinger her også. USA Today skrev om civil rights historien i 2014 og artikkelen er fortsatt interessant. NY Times har en artikkel om hvorvidt rasene er likestilte i USA i dag. NDLA har en artikkel om African American history fra slaveri til borgerrettigheter og en annen om African Americans in USA today. Access har en ganske oversiktlig tidslinje om borgerrettigheter i USA som også delvis dekker dette temaet. Huffington Post har en artikkel om The Black Child in Today’s America.

F) Dødsstraff i USA / Kriminalitet og straff
death_penalty_in_the_united_statesJeg kan ikke huske at dette temaet har vært brukt i eksamensoppgaver, men det har vært oppe i presidentkandidatsvalget og det er et tema mange er opptatt av, så kanskje det dukker opp i år. Dessuten har Access en fyldig artikkel om temaet «law enforcement in the USA» med spesielt fokus på African Americans, og artikler fra Access har tidligere vist set å være veldig nyttige for eksamen, av en eller annen grunn. NDLA gir deg en oversikt over dødsstraff i USA, mens nettsida til organisasjonen Deathpenaltyinfo gir deg en oversikt over dødsstraffens historie (og gradvise avvikling) i USA. The Telegraph har en artikkel on hvorfor dødsstraffen er i ferd med å dø ut (ha!) i USA og The Economist spekulerer i det samme temaet.

Dette er det jeg kommer på i skrivende stund, men kanskje jeg oppdaterer dette hvis det dukker opp noen nye ideer før eksamen.

Reklamer

Written by Therese Holm

12/05/2016 kl. 02:09

Publisert i engelsk, Uncategorized

Tagged with ,

3 kommentar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Dette ser veldig nyttig ut, så takk for den jobben du gjør!

  Inger A. Reisjø

  12/05/2016 at 09:46

 2. Takk for nyttig informasjon, dette kommer nok godt med til eksamen! :- )

  Bendik

  18/05/2016 at 14:28

 3. Veldig nyttig, dette kommer godt med i forberedelsen!

  Eline

  19/05/2016 at 16:13


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: